Testing for sædens DNA-fragmentering

Selv om generelle parametre for sæd - slik som motilitet, konsentrasjon, samt morfologi har vært innenfor det normale, vil sæden fortsatt kunne være årsak til mislykkede resultater etter en prosedyre med kunstig inseminering. Sæd-DNA-fragmentering uttrykkes som et brudd på DNA-tråden i begge DNA-heliksene eller bare en enkelt av dem. Hvis bruddet påvirker gener som er avgjørende for embryoets og implantasjonens utvikling, vil det kunne skje at embryoet på ett av stadiene ikke vil kunne overleve.

Mulige årsaker til DNA-fragmentering:

Oksidativt stress
Infeksjoner
Bruk av narkotiske stoffer
Røyking
Forurensninger i de nære omgivelsene (tungmetaller, luftforurensning)
Alder
Ernæring
Forhøyet testikkeltemperatur m.m.

En DNA-fragmenteringstest anbefales for pasienter med:

Uforklarlig ufruktbarhet
Stopp i embryoets utvikling
Utilstrekkelig blastocyst-utvikling
Mange mislykkede behandlingssykluser
Svangerskapsavbrudd i løpet av kort tid (spontanaborter)
Varicocele m.m.

I enkelte tilfeller kan sæd-DNA-fragmenteringen reduseres gjennom å endre livsførsel og vaner, og i tillegg ved å benytte antioksidanter i mat, noe som vil tilintetgjøre frie radikaler, så vel som å behandle lidelser som forårsaker DNA-fragmentering.

 En sæd-DNA-fragmenteringstest er et diagnostisk laboratorieverktøy som er basert på behandling av en sædprøve med forskjellige reagenser og visualisering i fluorescensmikroskop.

Kontakt våre pasientbehandlings-koordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakt!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakt!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakt!
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Kontakt!

Følg oss i sosiale medier
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call