Behandling for enslige kvinner

I dag står vi overfor mange forskjellige familiemodeller, og det er ikke noen overraskelse lenger at mange kvinner bestemmer seg for å forbli single og bruke resten av livet på karrierebygging og ikke har til hensikt å opprette noe nært forhold til det motsatte kjønn. Mange moderne kvinner bestemmer seg for å leve uavhengig, mens de kun baserer seg på sin egen styrke, eller å lage en familie med samme sexpartner. Det er imidlertid ikke riktig å vurdere en kvinne kun på bakgrunn av at hun ikke ønsker å bygge et liv med en partner av det motsatte kjønn. Hver av disse kvinnene har sine spesielle grunner til ikke å trakte etter en motpart, men det er ingen grunn til å tro at kvinnen ikke kan oppfostre et barn på egen hånd. Faktisk var det i 2016, ifølge folketellingen i USA, om lag 12 millioner enslige foreldre, der det store flertallet - mer enn 80 % - bestod av enslige mødre, kan vi lese i Single Mother Guide [22. august 2017]. 

De fleste av dem hadde ikke noe valg, men for dem som har det, gir vår klinikk en flott mulighet til å bli mor til eget barn.

Vi tilbyr:

ved hjelp av donorsæd, ettersom dette ikke er forbudt i latvtisk lovgivning. 
iVF Riga-klinikken driver den første offisielle banken for genetisk materiale i de baltiske landene og tilbyr bruk av frossen donorsæd fra lokale givere. Alle våre givere er fullt undersøkt av urolog, genetiker, psykiater/narkolog, har bestått alle nødvendige tester, dvs. infeksjonstester (for syfilis, AIDS, hepatitt B og C, gonoré, trichomoniase, klamydia), mikrobiologiske og onkocytologiske utstrykninger, samt genetiske analyser (karyotype).

I tillegg kan vi tilby deg å velge sæd fra den europeiske internasjonale spermbanken.
Hvis en kvinne av ulike grunner (både medisinske og sosiale) ønsker å utsette barnets fødsel til et senere tidspunkt, tilbyr iVF Riga-klinikken eggfrysing og lagring i iVF Rigas bank med reproduktivt vev. Vår bank med reproduktivt vev gir pasientene mulighet til å fryse og lagre egg, sæd og embryoer. I henhold til lovgivningen i Latvia er oppbevaringsperioden for pasientens genetiske materiale 10 år.
 

Hva kan du velge mellom?

Enslig kvinne på under 35  Enslig kvinne på mellom 36 og 45 Enslig kvinne på mellom 46 og 50
Våre erfarne spesialister innen reproduksjon vil hjelpe deg med å velge den behandlingsmetoden som passer best for akkurat deg. Når du velger, er det viktig å vurdere din alder og din reproduktive helses tilstand. For mer informasjon om de ulike behandlingsalternativene, vennligst se Anbefalte behandlinger etter aldersgrupper
Kontakt våre pasientbehandlings-koordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakt!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakt!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakt!
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Kontakt!

Følg oss i sosiale medier
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call