The number of embryos examined for the presence of genetic abnormalities: 2616

The number of IVF cycles after PGD (or PGT-M, Preimplantation genetic testing for monogenic/single gene diseases): 8 *

* for the families after genetic examination, in which the hereditary genetic disorder is molecularly confirmed. Currently iVF Riga Clinic has embryos tested for the following genetic abnormalities:

 •     Huntington’s chorea – mutations in the HTT gene;
 •     Thoracic Aortic Dissections – mutations in the ACTA2 gene;
 •     Ichthyosis - mutations in the ALOX12B gene;
 •     Neuronal ceroid lipofuscinosis – mutations in the TPP1 gene;
 •     GM1-Gangliosidosis – mutations in the GLB1 gene;
 •     Myotubular myopathy – mutations in the MTM1 gene;
 •     Duchenne and Becker muscular dystrophy – mutations in the DMD gene

IVF Rigas genetiske senter

IVF Riga åpner det første og eneste genetiske senter i Nord-Europa, som vil tilby genetiske undersøkelser i dybden

Moderne medisin lærer mer og mer om menneskets gener og mutasjoner av disse, noe som fører til medfødte sykdommer og potensiell ufruktbarhet. Hvert år får en stadig mer mer kunnskap om de virkelige årsakene til mannlig og kvinnelig ufruktbarhet av såk. obskur opprinnelse.

Nøyaktig og detaljert diagnostisk testing er nøkkelen til en vellykket behandling, uavhengig av diagnose.

Vi er glade for å kunne informere deg om at IVF Riga-klinikken åpner et genetikk-senter som vil dra nytte av den innovative utviklingen innen reproduksjon og genetikk for å utføre grundige undersøkelser av par med ufruktbarhet, gjentatt abort og mislykkede forsøk på IVF.

Som en del av den medisinske genetiske veiledningen, samler genetikeren data om historien, utarbeider en slektstavle for paret og analyserer den eksisterende risikoen for kromosomavvik hos fosteret, samt gjennomfører bestillinger av karyotype (genetisk testing av blod) for de vordende foreldrene. Basert på testresultatene gir legen en uttalelse om behovet for førimplanterings- (-innsettings-)sdiagnose som viser hvilken diagnostisk metode som er mest egnet for paret.

Genetisk testing er også viktig for par som akkurat har begynt å tenke på å få et barn. Det anbefales å gå gjennom medisinsk genetisk veiledning, noe inkluderer en omfattende undersøkelse av foreldrene i graviditetens planleggingsfase hvis:

 • Din familie eller dine slektningers familier har hatt en historie med barn født med misdannelser, mental og fysisk utviklingshemming og arvelige sykdommer eller sykdommer man mistenker for å være arvelige, samt tilfeller av dødfødsler
 • Du er interessert i prognosen for dine barns helse i senere svangerskap (etter 35 år) og uønskede effekter på fosteret (mors sykdommer, samt medisinske, fysiske og kjemiske faktorer)

Denne tjenesten brukes til å forutsi mulig arvelig patologi for det potensielle barnet der paret har risiko for overføring av genetiske sykdommer.

Konsultasjoner med en genetiker og såk. perinatal diagnostisk testing er også å anbefale for gravide kvinner i tilfeller der foreldrene har kromosomavvik eller medfødte sykdommer og/eller hvis det hos fosteret er oppdaget evt. strukturelle avvik/kromosomavvik.

De siste fremskrittene innen vitenskapen har åpnet muligheten for preimplantasjonsdiagnostikk: Undersøkelse av cellene i embryo før implantasjon i ART-syklusen (assistert befruktning). Denne diagnostiske testingen gjennomføres for at potensielle foreldre og legen skal kunne være sikre på at fosteret ikke har noen kromosomavvik, og i mange tilfeller er dette løsningen på problemet med langvarig ufruktbarhet eller gjentatt abort.

For tiden er det to hovedmetoder for førimplanterings- (-innsettings-)sdiagnose, hvorav den ene gjør det mulig for å analysere bare en del av kromosomene, og den andre - en mer innovativ metode - gjør det mulig å sjekke alle 23 kromosomparene. Begge disse metodene - Preimplantasjons genetisk screening (PGS) eller genetisk testing for aneuploidy (PGT-A) og Preimplantasjons genetisk diagnostikk (PGD) eller genetisk testing for monogene sykdommer (PGT-M) - er tilgjengelige på iVF Rigas genetiske senter.

Konsultasjoner (rådføring) med genetiker

Vår klinikk tilbyr rådføring med genetikeren Dr. Liene Korņejeva; genetikeren Dr. Ieva Grinfelde.

Pasientene anbefales sterkt å oppsøke en genetiker før man planlegger graviditet dersom:
 • En pasient eller dennes slektninger har genetiske sykdommer eller kromosomavvik
 • En pasient har hatt gjentatte spontanaborter
 • Strukturelle misdannelser av fosteret er konstatert under svangerskapet
 • Endringer er oppdaget under screening (granskende diagnostisk testing)
 • Medfødte sykdommer eller kromosomsykdommer er oppdaget hos fosteret
Kontakt våre pasientbehandlings-koordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakt!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakt!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakt!
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Kontakt!

Følg oss i sosiale medier
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call