Molekylær testing av Y-kromosomets AZF-region

En av årsakene til ufruktbarhet blant menn er knyttet til endringer i Y-kromosomet; mikrodelesjoner i AZF-regionen. Under normale forhold vil en stor del av de genene som finnes i Y-kromosomet sikre en vellykket spermatogeneseprosess gjennom hele livet fra puberteten av.

Mikrodelesjonssyndrom i AZF-regionen fører til en betydelig svekket eller fullstendig opphør av spermatogenese. Det kliniske bildet hos slike pasienter er vanligvis preget av azoospermia eller alvorlig oligospermia, noe som kan være årsak til ufruktbarhet blant menn.

Molekylær diagnose av den genetiske statusen for Y-kromosomets mikrodelesjonssyndrom spiller en nøkkelrolle i å bestemme faktoren ufruktbarhet hos menn på området reproduksjonsmedisin. Resultatet av diagnosen bestemmer hvilke videre skritt som bør tas for de pasientene som ønsker å bli foreldre.
Lære mer

Kontakt våre pasientbehandlings-koordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakt!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakt!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakt!
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Zita Gaidule (på barselsorlov)
Kontakt!

Følg oss i sosiale medier
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call