Årlig revisjon for kontroll av ISO 9001:2008

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2015-04-21

Den 7. april 2015 bestod iVF Riga-klinikken den årlige revisjonen som kontrollerer at samsvaret mellom kvalitetsstyringssystemet og ISO 9001:2008 blir overholdt. Resultatene av revisjonen viste nok en gang at kvalitetsstyringssystemet for iVF Riga-klinikken blir opprettholdt på riktig nivå, at foretaket er godt organisert og at de ansatte er godt opplært og i stand til å utføre jobben best mulig. Fornyelsen av ISO 9001-sertifiseringen er en anerkjennelse av vår stabilitet og evne til å forbedre oss.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call