Akkreditering av iVF Riga-klinikkens laboratorium

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2015-11-04

I oktober 2015 fikk laboratoriet for embryologi og reproduktiv genetikk ved iVF Riga-klinikken sin akkreditering, som bekrefter samsvar med kravene i ISO 15189:2013. Denne ISO-standarden spesifiserer kvalitetskravene som er spesifikke for medisinske laboratorier. Under akkrediteringsprosedyren ble laboratoriet vurdert gjennom granskning av hvorvidt karakteristikkene ved laboratoriemetodene blir overholdt i forhold de kravene som er angitt i de regulerende dokumentene. Det at iVF Riga-klinikkens laboratorium for embryologi og reproduktiv genetikk er kompatibel i forhold til ISO 15180:2013 er en pålitelig faktor for kvalitet på globalt nivå, så vel som en indikator på teknisk og organisatorisk kompetanse for å utføre tester ved hjelp av akkrediterte metoder.

iVF Riga-klinikens embryologi-laboratorium gjennomfører:

 • Nedfrysing av egg, sæd og embryoer for pasienter
 • Nedfrysing av donoregg og -sæd
 • Lagring av egg, sæd og embryoer for pasienter over en periode på inntil 10 år
 • Lagring av donoregg og -sæd for en periode på inntil 10 år
 • Befruktning av pasienters egg eller donoregg med partners eller donorers sæd
 • Framdyrkning av embryo til dag 3 eller 5
 • Embryobiopsi innenfor PGS
 • Sædtester (sædanalyse, MAR-test, funksjonstest, DNA-fragmenteringstest, OxiSperm-test (ROS-test), fruktosetest, alfa-glukosidasetest)

iVF Riga-klinikens laboratorium reproduktiv genetikk gjennomfører:

 • Genetisk førimplantasjons-screening (PGS)
 • Genetisk førimplantasjons-diagnose (PGD)
 • Karyotyping
 • Molekylær testing for trombofili
 • Molekylær testing for AZF-regionens mikrodelesjoner av Y-kromosomet
 • Fastsettelse av fosterets rhesus-faktor uten inngrep
 • Testing for spontan abort-materiale med utelukkelse av forurensning
 • HLA-typing av donorer
 • Testing for skjørt X-kromosom

Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call