Den 14. internasjonale konferansen om preimplantasjonsgenetisk diagnose (PGS og PGD)

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2015-08-26

Den internasjonale konferansen om preimplantasjonsgenetisk testing (PGS, preimplantasjonsgenetisk screening, samt PGD, preimplantasjonsgenetisk diagnose) fant sted i Chicago i USA fra den 11. til den 13. mai 2015. Dette var 14. gang at det årlige møtet  for kvalifiserte eksperter på området reproduktiv genetikk ble holdt. Spesialister fra iVF Riga-klinikken (også den medisinske genetikeren Liene Korņejeva og molekulærgenetikeren Ludmila Voložonoka) deltok aktivt på konferansen.

Deltakerne på konferansen drøftet de tre metodene for preimplantasjonsgenetisk testing og gav en kritisk vurdering av deres effektivitet. De innsamlede dataene tjente som grunnlag for å presentere sterke argumenter i favør av bruk av metoder for preimplantasjonsgenetisk screening innen ART (assistert befruktning). Dataene viste en bedring i resultatene når det gjelder kunstig befruktning de siste årene når preimplantasjonsgenetisk testing (PGS og PGD) ble brukt i syklusen. Dette kan forklares med at to nye teknologier, aCGH og NGS, har blitt utviklet og disse gjør det mulig å teste et komplett sett med kromosomer, i motsetning til den metoden som tidligere ble brukt, kalt FISH. Utviklingen av metodene aCGH og NGS var et virkelig gjennombrudd i preimplantasjonsgenetisk testing (PGS og PGD). De nye teknologiene har blitt godkjent som en nøyaktig og pålitelig metode som sikrer overføring av et friskt embryo inn i livmoren, noe som dermed øker sjansene for en vellykket implantasjon og barnefødsel.

Begge metodene har vist gode resultater i in vitro-befruktningssyklusen. Basert på den enorme mengden data som samles inn, er det bekreftet at screening av alle kromosomer for aneuploidier er i ferd med å bli en av de moderne teknologiene som er nødvendige for å kunne velge utlevedyktige embryoer for overføring inn i livmoren og fungerer som en standardprosedyre for å forbedre resultatene i enin vitro-befruktningssyklus. Argumenter i favør av preimplantasjonsdiagnostikk av alle kromosomene for Arguments aneuploidier i tilfelle monogene lidelser (PGD) er også bekreftet.

Siden 2014 har iVF Riga-klinikken aktivt gjennomført omfattende testing av alle embryokromosomer (PGS) for aneuploidier ved hjelp av aCGH. I juli 2015 ble det første barnet født, takket være utvelgelse av et friskt og levedyktig embryo ved hjelp av PGS gjennom aCGH.

iVF Riga-klinikken planlegger å om ikke lang tid gjennomføre preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) i tilfeller med monogene lidelser. Embryoenes PGD i en syklus med in vitro-befruktning vil gjøre det mulig for par med genetiske avvik i familien å få et frisk barn. PGD gjør det mulig å eliminere patologi og velge ut et friskt embryo for overføring inn i livmoren. Takket være PGD vil ikke par måtte bli stilt overfor et valg om å avslutte et svangerskap i tilfelle positiv genetisk testing før fødselen.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call