Den 4. årlige konferansen om reproduksjon, genetikk og bioteknologi

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2018-10-23

Den 12. oktober 2018 fant den 4. årlige konferansen om reproduksjon, genetikk og bioteknologi sted, tradisjonen tro.
Konferansen ble organisert av iVF Riga Holding, som omfatter reproduktologiklinikk, genetisk senter og stamcellesenter. Reproduksjonsspesialister, genetikere og stamcellespesialister fra Østerrike, Storbritannia, Nederland, Georgia, Hellas, Tyskland, Spania, Russland og Latvia deltok på dette årlige møtet og delte sine erfaringer og rapporterte også om nye produkter på sine felt.
Mer enn 150 spesialister, inkludert gynekologer, genetikk, onkologer, familieleger, immunologer, embryologer, bioteknologer, laboratoriespesialister, jordemødre osv. deltok på konferansen.
I sin innledende tale under åpningsseremonien rettet Dr. Violeta Fodina, lege og ledende spesialist i iVF Riga Holding, publikums oppmerksomhet mot utvikling av regenerativ medisin i verden og behovet for å utvikle moderne teknologier i Latvia. Dr. Fodina snakket også om etableringen av en sammenslutning av spesialister innen celleteknologi og inviterte alle konferansedeltakerne til å delta i sitt arbeid.
Den første delen av konferansen var dedikert stamceller. Deltakerne fikk en flott mulighet til å se resultatene av bruk av stamceller i behandling av autisme, neuroregenerative og neuroimmunomodulerende sykdommer, til gjenopprettelse av bein.
Av stor interesse var rapporten fra Dr. W.-D. Grimm, PhD, MSc, seniorprofessor i periodontologi, ved Institutt for tannlegemedisin ved Helsefakultetet ved Witten/Herdecke universitet i Tyskland, om anvendelse av stamceller i tannlegefaget.
Gocha Shatirishvili, MD, PhD, medisinsk leder av familien navlestrengsblodbanken Geocord og øverste vitenskapelige leder ved Institutt for celleteknologier og terapi ved Forskningssenter for kreft i Tbilisi, Georgia, fortalte om prestasjonene når det gjelder behandling av barn med autisme. Dr. Shatirishvili presenterte deltakerne av konferansen for resultatene som er oppnådd av de georgiske kollegaene i behandling av autisme.
Maria Mihailova, PhD, molekylærbiolog, og bioteknolog ved iVF Rigas stamcellesenter, trakk publikums oppmerksomhet mot behovet og viktigheten av kvalitetskontroll når det jobbes med stamceller.
Den andre delen av konferansen var viet til genetikk og reproduktologi. Spesialister fra forskjellige land presenterte sine resultater hva angår anvendelse av de nyeste teknologiene for utvikling av nye genetiske paneler for arvelige sykdommer, diagnose av kreft, samt behandling av ufruktbarhet.
Andrew Read, professor emeritus i human genetikk ved Universitetet i Manchester (Storbritannia), understreket viktigheten av medisinsk genetikk, fortalte om muligheter innen genetisk screening, om behovet for å strengt avgjøre i hvilke tilfeller det er mulig å vurdere og tolke testresultater på riktig måte og i hvilke tilfeller det ikke kan gjøres med pålitelig nøyaktighet.
Karen Temple, professor i medisinsk genetikk, direktør for Den akademiske enheten for menneskelig utvikling og helse ved Fakultet for medisin, Universitetet i Southampton (Storbritannia), understreket i sin presentasjon rollen genetisk imprinting har for IVF og beskrev påvirkningen fra epigenetiske faktorer på utviklingen av embryoer og deres evne til å arves.
Konferansedeltakerne hadde også mulighet til å se moderne utstyr tilhørende medisinske institusjoner og laboratorier, samt produkter og tjenester stilt til rådighet fra våre partnere: Merck, Origio, Hydrox, Biosan, Gedeon Richter, Vitrolife, GenMedica Baltic, BENU, Interlux, ViaMedPharma.
Det er verdt å understreke at denne internasjonale konferansen var av stor interesse; dens deltakere og gjester kunne notere seg det høye organisasjonsnivået og satte pris på betydningen av slike hendelser for utviklingen innen latvisk medisin.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call