Den vitenskapelige og praktiske medisinske konferansen «Muligheter for bruk av postnatale stamceller i onkologi og onkohematologi»

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2018-03-02

Den 1. mars 2018 avholdt iVF Riga-klinikken for behandling av ufruktbarhet og reproduktiv genetikk og iVF Rigas stamcellecenter med støtte fra SIA Merck og SIA BENU den vitenskapelige og praktiske medisinske konferansen «Muligheter for bruk av postnatale stamceller i onkologi og onkohematologi». Konferansestedet var Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel.
Konferansen var av spesiell interesse for onkologer og onkohematologer som ønsker å få med seg det nyeste av kunnskap om mulighetene for bruk av celleterapi i onkologi. Det var også leger med ulike spesialiseringer, bioteknologer og laboratoriespesialister blant publikum som var interessert i mulighetene for celleterapi og på leting etter den nyeste kunnskapen om dette emnet.
Oppmerksomhetens fokus under konferansen var på rapporten fra Dr. Arnon Nagler, M.D., M.Sc. vise-ALWP i EBMT, medarbeider i Vitenskapsrådet for EBMT, avd. hematologi, BMT og CBB Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. I sin forelesning «Overføring av blod fra navlestreng ved hematologiske maligniteter, med fokus på akutt leukemi», fortalte professor Arnon Nagler om det spesifikke ved overføring av stamceller fra navlestrengblod, og bruk av blod fra navlestreng til onkohematologiske sykdommer. Professor Nagler fortalte dessuten om situasjonen i verden innen hematopoietisk overføring av stamceller, og sammenlignet resultatene av hematopoietisk overføring av stamceller innen onkohematologi fra forskjellige kilder.
Alexandra A. Aizenshtadt, PhD, fortsatte å foredra om temaet overføring av stamceller. Hun snakket om mulighetene med mesenkymale stromalceller og virkningsmekanismen for behandling av akutt graft-versus-host-sykdom (GVHD).
Dace Berzina, molekylærgenetiker ved iVF Riga-klinikken, gjorde deltakerne kjent med mulighetene for og den praktiske anvendelsen av HLA-typing i genetisk analyse i onkohematologers praksis, fortalte dessuten om nye diagnostiske metoder for nøyaktig HLA-typing og om de andre fagområdene hvor legene kan bruke denne analysen.
Dr. Violeta Fodina, lederen ved IVF Riga-klinikken, fortalte deltakerne om iVF Rigas stamcellecenter, dets betydning for Latvia, muligheter og utsikter for utvikling, inkludert mesenkymisk isolasjon av stromalceller fra navlestreng og fett og etablering av GMP-anlegg for å arbeide med mesenkymale stromaceller.
Etter konferansen inviterte vi onkologer, onkohematologer og immunologer til å besøke iVF Rigas stamcellecenter. Som en del av denne ekskursjonen, hadde våre stamcellesenterspesialister og legene en diskusjon om utsiktene til bruk av stamceller fra navlestreng i Latvia.
Formålet med konferansen var å gi medisinske spesialister en innføring i celleterapiens muligheter og utsikter i Latvia; å presentere visse prestasjoner på dette feltet, og vi er glade for at vi lyktes med det.
 


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call