EmbryoGlue

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2013-09-10

EmbryoGlue - hvordan det virker og hvordan det bidrar i løpet av overføring av embryo?
Overføring av embryo (plassering av embryo inn i en kvinnes livmor) er det siste og en av de viktigste trinnene i kunstig befruktning. Fra egginnsamlings-prosedyren til overføringen av embryo – embryologi- laboratoriet sikrer optimale forhold og miljø for embryoets utvikling. Etter overføring av embryo er det kun embryoet og dets evner som avgjør når det gjelder hvorvidt det vil festes til en kvinnes livmor. Nå, med den nye EmbryoGlue-teknologien, er det mulig å hjelpe embryoet med plassering i livmoren.

EmbryoGlue – dette er et spesiallaget medium til bruk i overføring av embryo, noe som forbedrer embryoets evne til implantering. Dette mediet er rikt på hyaluronisk syre, karbohydrater og aminosyre, som – når de brukes sammen – fungerer som et bindemiddel i det øyeblikket embryoet plasseres i livmoren. Hyaluronisk syre er et stoff som finnes naturlig i den menneskelige kropp. Vitenskapelige undersøkelser viser at i det øyeblikket embryoet settes inn, er nivået av hyaluronisk syre svært høyt, noe som hjelper embryoet ytterligere med å bedre få feste.

Et forhøyet nivå av hyaluronisk syre i EmbryoGlue-mediet, som embryoet plasseres i før overføringen, forbedrer embryoets evne til å festes til en kvinnes livmor.

.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call