Embryologens tips – 2: Embryokinetikk

Embryoers kvalitet kan klassifiseres ved å kombinere tre indikatorer - morfologi, kinetikk og genetikk.
Embryokinetikk er graden av embryoers utvikling - graden av celledeling i løpet av en bestemt tidsperiode til embryoer overføres, til biopsi eller nedfrysing skjer.

Embryokinetikk - celledeling

Embryodeling etter befruktning:

  • t0 - befruktningstid
  • t2 - deling av det befruktede egget (zygoten) i to celler
  • t3 - t8 - deling i et korresponderende antall celler

Ved å anslå tid for deling og grad av deling er det mulig å forutsi embryoers videre utvikling til blastocyste og potensialet for befruktning.
Det er utviklet algoritmer som er tilgjengelige i vitenskapelige publikasjoner som kan fange opp embryokvaliteten målt i cellenes delingsgrad. Dette er en av de mest avanserte tilnærmingsmåtene for å kunne velge rett embryo.


 


Back
Kontakt våre pasientbehandlings-koordinatorer:
Zita Gaidule
Zita Gaidule
Kontakt!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakt!
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakt!

Følg oss i sosiale medier
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call