Embryologens tips: "Hva gjør et embryos evne forutbestemt til å bli implantert i livmorhulen?"

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2018-04-24

Embryokvalitet kan klassifiseres ved å kombinere tre indikatorer - morfologi, kinetikk og genetikk. Et embryos evne til å bli implantert, avhenger 25 % av dets morfologi, 25 % av kinetikk og 50 % av genetikk. I dag vil vi ta for oss embryomorfologi.
Embryomorfologi er visuell vurdering av et embryo med telling av celler og fastslåelse av cellenes størrelse og fragmenteringsmengde i et embryo.
Status for blastocystutviklingen og -stadier (Gardner et al. 1999):
 

 • BC1 – Blastocoel-hulrommet er mindre enn halvparten av embryoets volum
 • BC2 – Blastocoel-hulrommet er over halvparten av embryoets volum
 • BC3 – Full blastocyst, hulrommet fyller embryoet fullstendig
 • BC4 – Utvidet blastocyst, hulrommet er større enn embryoet, skallet er i ferd med å bli tynnere
 • BC5 – Klekkes ut av skallet
 • BC6 – Klekkes ut av skallet

Fra 2. blastocystutviklingsstadium (BC2) er det mulig å klassifisere indre cellemasse og trofektoderm (Gardner et al. 1999):
Massekvalitet indre celler:

 • A – mange celler, tett pakket
 • B – en rekke celler, løst gruppert
 • C – noen veldig få celler

Trofektodermkvalitet:

 • A – mange celler som danner et kohesivt lag
 • B – noen få celler som danner løst epitelvev
 • C – noen veldig få, store celler

Følg med på det vi publiserer! Neste gang – historien om embryokinetikk.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call