ERA test

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2019-08-30

ERA-test – test for endometrisk mottakelighet

Hva er ERA?

ERA (eller test for endometrisk mottakelighet) er en genetisk test for å diagnostisere tilstanden når det gjelder endometrisk mottakelighet i implantasjonsvinduet i kvinner. Dette molekylære diagnostiske verktøyet brukes for å analysere uttrykksnivået for 238 gener som har sammenheng med status for endometrisk mottakelighet. Undersøkelser for disse 238 genene hybridiseres med RNA som er hentet fra en endometrisk vevsprøve i en tilpasset mikrooppstilling. Etter hybridisering leses signalenes intensitetsverdier av av en datastyrt prediktor og prøven klassifiseres som „mottakelig” eller „ikke-mottakelig” alt etter deres spesifikke uttrykksprofiler. ERA-testen avslører implantasjonsvinduets timing og gjør det mulig med personalisert overføring av embryo- (pET)-timing, basert på de individuelle resultatene som oppnås.

Hvorfor velge ERA-test?

Å ta ERA-test anbefales for yngre kvinner med minst tre mislykkede overføringer av embryo eller for pasienter på 37 år eller mer med to mislykkede embryo-overføringer.

ERA-testen har vist seg å være svært følsom og spesifikk med hensyn til å oppdage genekspresjonsprofiler forbundet med mottagelighet. Endometrisk tidsbestemmelse av stadium har blitt fastsatt på klassisk vis, basert på histologiske kriterier. Likevel har denne metoden vist seg å ikke gjøre forskjell mellom fruktbare og ufruktbare pasienter og innebærer en høy grad av subjektivitet, noe som betyr at resultatene ikke kan tas i bruk på klinikken. ERA-testen overvinner disse problemene.

Hvordan foregår prøvetakingen?

For å kunne gjennomføre denne analysen er det nødvendig å gjennomføre endometrisk biopsi fra kvinner i løpet av deres naturlige syklus eller i løpet av hormonbehandlingssykluser, og det på et tidspunkt som korresponderer med fasen for endometrisk mottakelighet. Det vil i en naturlig syklus si den 21. dagen, syv (7) dager etter en LH- (luteiniserende hormon-) topp (LH+7, evt. 6 dager etter at follikkelen (eggposen) har sprukket, når dette overvåkes ved hjelp av ultralyd), alternativt etter fem (5) fulle dager med progesteronimpregnering i hormonbehandlings- (HRT)-sykluser. Etter at biopsi er gjennomført, plasseres den straks i et „ERA-cryo-rør”, som inneholder en væske som gjør det mulig å bevare vevet.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call