ESHRE 2018

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2018-07-06

I år besøkte nesten alle IVF Riga Clinic-spesialister det 34. årsmøtet i ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology - Europeisk selskap for menneskelig reproduksjon og embryologi), som fant sted i Barcelona i Spania, fra den 1. til den 4. juli 2018, samt kurs forut for årsmøtet viet forskjellige emner for spesialister på ulike felt innen reproduksjonsmedisin.
Dette store arrangementet i det medisinske miljøet trekker tradisjonelt til seg oppmerksomhet fra spesialister fra hele verden og fungerer som en utmerket plattform for meningsutveksling og for å skaffe seg det aller nyeste av informasjon på feltene reproduksjon, embryologi, celleterapi osv.
Årets hovedfokus var nye tilnærmingsmåter i behandlingen av ufruktbarhet hos menn; behandling av endometriose; graviditet og onkologi (å bevare fruktbarheten hos pasienter med kreft); ulike metoder og tilnærmingsmåter ved genetisk testing for spesialister innen reproduksjon; celleterapi under behandling av ufruktbarhet; bevissthet rundt fruktbarhet og måter å øke den på over hele verden.
Når det gjelder det siste emnet, ble det presentert flere meget informative rapporter om bruk av nye medieformater (spesielt tegneserier, tegninger, spesialklasser på skolene) for å skape innovative måter og tiltrekke seg et størst mulig publikum hva angår emnet ufruktbarhet og assistert reprodusjon, for å gi informasjon om mulighetene for behandling for ufruktbarhet på en måte som er så forståelig for pasientene som mulig.
iVF Riga-klinikkens spesialister deltok også i en bred vitenskapelig og kommersiell utstilling organisert under ESHRE-konferansen, og presenterte de nyeste laboratorie- og klinikkproduktene.
Det skal bemerkes at 40 år er gått siden det første barnet ble født ved hjelp av assistert reproduksjon. Louise Brown ble født i 1978, og siden da har, ifølge ESHRE-data, mer enn åtte millioner barn blitt født ved hjelp av IVF.
Feltet reformologi beveger seg så fort framover at det er nødvendig å utvikle, implementere ny teknologi, kombinere ulike behandlingsmetoder og være oppmerksom på de viktigste framtidige retningene. Alt dette vil hjelpe oss i vårt daglige arbeid for å oppnå bedre resultater for pasientene.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call