ESHRE-årsmøtet 2015

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2015-06-25

I juni 2015 deltok de ansatte ved iVF Riga på det 31. ESHRE- (European Society of Human Reproduction og Embryology – på norsk Det europeiske selskap for menneskelig reproduksjon og embryologi) årsmøtet der temaet var reproduktiv medisin og embryologi. Møtet fant sted i Lisboa i Portugal. Konferansen samlet ledende spesialister på områdene menneskelig reproduksjon, andrologi, genetikk og embryologi, og deltakerne kom fra land i Europa, Asia og SUS (Samveldet av uavhengige stater). Den satte søkelys på dagens viktigste og mest relevante problemstillinger mht. behandling av ufruktbarhet, hvilket omfatter kliniske, embryologiske, etiske, juridiske og psykologiske aspekter. Det siste innen tilnærmingsmåter for behandling av ufruktbarhet ble diskutert, og det ble foretatt en detaljert gjennomgang av allerede eksisterende metoder.

 Vår ledende spesialist, Dr. Violeta Fodina, har vært blant de aktive deltakerne på seminarer og i diskusjoner, og er overbevist om at uvurderlig kunnskap og erfaringer fra ESHRE-konferansen vil hjelpe henne til effektivt å kunne behandle sine pasienter.

 En utstilling organisert som en del av konferansen gjorde det i tillegg mulig for våre delegater å gjøre seg kjent med det nyeste innen teknologi, legemidler og utstyr.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call