For første gang i Latvia er barn født etter genetisk diagnose før implantasjon

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2017-08-14

Juli 2017 var en spesiell måned for to familier som tidligere fikk bekreftet høy risiko for genetisk sykdom for sine etterkommere: Veldig ønskede, og viktigst av alt, friske, barn ble født inn i disse familiene. For første gang ble barn født i Latvia og i de baltiske landene ved hjelp av genetisk diagnose før implantasjon (PGD), som i begge tilfeller eliminerte arv av den genetiske sykdommen. Diagnosen ble gjennomført på iVF Riga-klinikkens Senter for reproduktiv genetikk.

Etter at barna ble født, utførte iVF Rigas laboratorium ytterligere genetisk testing av blodprøver fra navlestrengen for begge familier. Analyseresultatene bekreftet at de nyfødte ikke arvet de mutasjonene som forårsaket en viss sykdom. Følgelig stanses overføringen av mutasjoner fra generasjon til generasjon i disse familiene, og det er heller ingen fare for å arve allelene av gener som forårsaker abnormiteter hos fremtidige avkom - fødte babyer.

Gener til sykdommer som er analysert i disse familiene er mindre vanlige enn i 0,004 % av befolkningen, men generelt påvirker alle genetiske patologier forårsaket gjennom mutasjon av et bestemt gen (monogene sykdommer) en betydelig del av befolkningen.

PGD, eller analyse av monogene sykdommer, gjør det mulig å hjelpe familier der barn med genetiske abnormiteter allerede er født, samt i situasjoner hvor foreldrene er redd for å planlegge graviditet, siden de har fått informasjon om at det er stor sannsynlighet for at deres barn kommer til å arve en sykdom.

PGD-metoden gjør det mulig å bekrefte eller ekskludere tilstedeværelsen av en allerede kjent monogen sykdom i embryoer på den femte utviklingsdagen før overføring til livmoren. Parallelt blir også kromosomanalyse av embryoer utført for å oppnå en høyere sannsynlighet for begynnelse og videreutvikling av graviditet og fødsel av et friskt barn.

Metoden for genetisk diagnose før implantasjon på iVF Riga-klinikken er utviklet for ulike genetiske lidelser - både for overføring fra generasjon til generasjon (Huntingtons chorea, achondroplasi) og for resessive når det er risiko for at friske foreldre skal få et sykt barn (Battens sykdom, medfødt autosomal resessiv ichthyose), samt for X-tilknyttede (knyttet til X-kromosomet) overførte sykdommer, når risikoen for sykdomsoverføring er spesielt høy for gutter (hemofili, Duchenne-muskeldystrofi). Gradvis ekspanderer spekteret av patologier i på iVF Riga-klinikkens genetiske senter, og det utvikles en individuell diagnostikkplan for hver familie.

Medisinsk direktør og ledende reproduksjonsekspert på iVF Riga-klinikken, Dr. V. Fodina, uttaler følgende: “Når friske barn fødes er det en høytid ikke bare for foreldrene deres, men også for hele teamet på vår klinikk. Dette var en virkelig veldig velkommen begivenhet, og vi føler glede overfor glade foreldre som har fått sine drømmer oppfylt, og også tilfredshet med at vårt arbeid har gitt positive resultater. Dette faktum viser hvor viktig og nødvendig muligheten til å forhindre risiko for mange sykdommer er for at et friskt barn skal bli født. Formålet med etableringen av Senter for reproduktiv genetikk på iVF Riga-klinikken er å gjøre genetisk diagnostikk før implantasjon tilgjengelig for innbyggerne i vår region nå, og ikke i en fjern fremtid.”


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call