Infeksjoner og kunstig inseminering

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2013-09-18

Helt fra kunstig inseminering settes i gang, er det pasienter med infeksjoner, slik som HIV og hepatitt B og C, som det for tiden dreier seg om: Det å sette særlig fokus på hvordan en skal redusere overføring av infeksjoner så mye som mulig i forhold til friske pasienter, smittede pasienters partnere og unnfangede barn. I dag er det å skanne etter smittsomme sykdommer hos hver enkelt pasient allerede innlemmet i standard-/rutinearbeid før det i det hele tatt er mulig å ta imot pasienten eller giveren for å la vedkommende underlegges prosedyrene for kunstig inseminering.

Det aktuelle nivået innen vitenskap og medisin gjør det mulig også for pasienter med uhelbredelige sykdommer, så vel som for personer som bærer på smittsomme sykdommer, å få et friskt barn. Kunstig inseminering gir pasienter med HIV og hepatitt B og C anledning til å få et frisk barn og dessuten å unngå overføring av infeksjon til deres partner.

Litteratur:

STEYAERT, SR, Geert Leroux-Roels, and Marc Dhont. 2000. “Infections in IVF: Review and Guidelines.” Human Reproduction Update 6 (5): 432–441.

www.google.lv/url

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine - Recommendations for reducing the risk of viral transmission during fertility treatment with use of autologous gametes: a committee opion 

http://www.asrm.org/

Daniel H Kort, MD and Mark V Sauer, MD - Fertility Treatment Options for Patients Infected with HIV

http://www.touchobgyn.com/

D. Mindry, G. Wagner,  J. Lake,  A. Smith,  S. Linnemayr,  M. Quinn,  R. Hoffman - Fertility Desires Among HIV-Infected Men and Women in Los Angeles County: Client Needs and Provider Perspectives

http://link.springer.com/

R. J. Chadwick, MA, PhD, J. E. Mantell et all - Safer Conception Interventions for HIV-Affected Couples:Implications for Resource-Constrained Settings

http://www.academia.edu/

Savasi V, Mandia L, Laoreti A, Cetin I. - Reproductive assistance in HIV serodiscordant couples

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Savasi V, Ferrazzi E, Lanzani C, Oneta M, Parrilla B, Persico T - Safety of sperm washing and ART outcome in 741 HIV-1-serodiscordant couples

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

P. Honeck,  M. Weigel, S.T. Kwon, P. Alken  and  S. Bross - Assisted procreation in cases of hepatitis B, hepatitis C or human immunodeficiency virus infection of the male partner

http://humrep.oxfordjournals.org/

A.P.Osemwenkha, K.O.Ibadin, O.I.Enabulele, I.N.Ibeh – Sero prevalence of Hepatitis B virus among infertile women recruited for Assisted Reproduction Technology (ART)

http://web.usm.my/

R.Levy, T.Bourlet, A.Maertens, B.Salle, J.Lornage, J.L.Laurent, B.Pozzetto and J.F.Guerin - Pregnancy after safe IVF with hepatitis C virus RNA-positive sperm

http://www.sbri.fr/


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call