Istanbul RI Hands on Workshop & Lectures 2014

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2014-01-25

Dr. Violeta Fodina og embryologen og biologen Evita Pimane besøkte den 23.-24. januar en internasjonal konferanse i Istanbul i Tyrkia (Istanbul RI Hands on Workshop & Lectures), for å diskutere viktige/relevante spørsmål, slik som hvor viktig genetisk IVF-analyse er, hvorfor unnfangelse ikke er mulig selv hos pasienter med embryoer av god kvalitet og hva som er den raskeste veien fra vitenskapelig oppdagelse på området genetikk til å oppnå resultater. Kan et par som allerede har fullført to–tre behandlingssykluser få barn? Et negativt resultat av IVF kan knyttes til kromosom-strukturen, evt. genmutasjoner oganeuploider,som kan være årsak til dårlige resultater.

Genetisk analyse gjennomføres for å:

  • utelukke genetiske lidelser arvet av foreldre som vil kunne gå videre i arv til barn
  • utelukke uregelmessigheter knyttet til kromosomer
  • fastslå uregelmessigheter knyttet til kromosomer for å kunne utelukkesvangerskapsavbruddved hjelp av dagligvurdering avembryoer
  • for å forbedre IVF-resultatet
  • for å kunne utelukke muligheten for abort

De beste resultatene kan en pasient oppnå gjennom å få utført biopsi fra embryoene er 5-6 dager gamle, ved hjelp av molekylære analyser (aCGH). Først gjennomføres det embryotrofektoderm- biopsi, deretter lagres prøven av trofektoderm og sendes til analyse. Embryoene fryses ned for neste syklus, som utføres etter at man har fått resultatene av aCGH. Genetisk IVF-analyse vil i nærmeste framtid gi oss muligheten til å oppnå positive resultater etter første behandlingssyklus, noe som utelukker mislykte forsøk og svangerskapsavbrudd etter overføring avembryo.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call