Nye teknologier ved IVF

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2019-08-30

Nye banebrytende IVF-teknologier

Medisinen står ikke stille. Betydelige midler brukes årlig på forskning og utvikling til beste for menneskeheten. Sfæren som omfatter behandling av ufruktbarhet og reproduksjon er ikke noe unntak.

Takket være ny teknologi, har eksperter lært å velge ut kjønnsceller, og de velger dem av best kvalitet, og dermed øker de sjansene for graviditet.

Du kan også utsette ditt barns fødsel dersom forholdene krever dette. Moderne metoder for kryokonservering (vitrifisering) gjør det mulig for deg å utsette morskap eller farskap av sosiale årsaker, og dessuten i tilfelle du har kreft.

Vordende foreldre trenger ikke nå å bekymre seg for sitt barns helse, spesielt hvis et familiemedlem er bærer av en genetisk sykdom. Moderne teknologi gjør det mulig for leger å sjekke absolutt alle kromosomene og oppdage avvik allerede på foster-stadiet.
Ulike medier har blitt opprettet, mer effektive medisiner har blitt syntetisert og nye metoder for behandling har blitt utviklet, og alle øker de sannsynligheten for et bedre resultat.

Det er ingen tvil om at alle moderne fremskritt på området kunstig befruktning representerer enda et skritt for alle som ønsker å oppleve gleden ved morskap og farskap. Takket være nyvinninger knyttet til fruktbarhet og reproduksjon, og det uavhengig av hindringer og livssituasjon, har dere en sjanse til å finne lykken - bli foreldre.

Assistert embryoklekking

I en tidlig utviklingsfase er det menneskelige egget og embryoet omgitt av et „skall“ av protein (zona pellucida) – det er et visst samsvar mellom dette og et eggeskall fra en fugl. For å garantere en vellykket implantasjon (vedlegg) til livmoren, må embryoet klekkes fra sitt proteinskall - derfor kalles det klekking.

I enkelte tilfeller mener man at problemer med klekking kan forårsake problemer med utvikling av svangerskap hos en del par. Assistert embryoklekking er en mikromanipulasjons-prosedyre der "embryo- kirurgi" eller soneboring gjennomføres for å myke opp embryoers ytre lag før overføring inn i livmorhulen . Dette vil gjøre prosessen med naturlig klekking og implantasjon enklere.

Blastocyst-kultur

I dag er det mulig å dyrke embryoene i laboratoriet til de har nådd blastocyststadiet - embryoet dyrkes i fem dager, til de har nådd sitt høyeste nivå av fysiologisk utvikling, hvorpå de kan overføres til livmoren. Enkelte forskere mener at det etter denne behandlingen er høyere sjanse for at man blir gravid. Ved dyrking av embryoer for en lengre periode, gjør det det mulig å velge de beste embryoene for overføring til livmorhulen.

Cult-Active – en innovativ metode som brukes for å aktivere eggene (oocyttene) etter befruktning

Cult-Active – anbefales i tilfeller der mengden befruktede egg i tidligere sykluser av kunstig befruktning har vært lav.

Cult-Active er en ny metode som brukes hos pasienter som har hatt problemer med at mengden befruktede eggceller (oocytter) under tidligere sykluser av kunstig befruktning etter ICSI (intra-cytoplasmisk sædinnsprøytning) har vært lav. Det viser at eggene har vært umodne. Oocytt- (egg-)aktivering settes i gang av protein som finnes i sæd. Under egg-aktivering skjer det en hurtig økning i konsentrasjonen av kalsium i cellene.

Etter ICSI (intra-cytoplasmisk sædinnsprøytning) plasseres befruktede egg i Cult-Active-mediet i 15 minutter, noe som bidrar til å aktivere egg og øke mengden befruktede egg ved å etterligne den biokjemiske prosessen som foregår under befruktning av egg og sæd. Kalsium-ionoforen som Cult-Active-mediet inneholder knytter kalsiumionene sammen med hverandre og overfører dem til egg, og derved aktiveres de.

Embryo Glue – et nytt håp for par med mislykket IVF

EmbryoGlue – hvordan det virker og hvordan det bidrar i løpet av overføring av embryo?

Overføring av embryo (plassering av embryo inn i en kvinnes livmor) er det siste og en av de viktigste trinnene i kunstig befruktning. Fra egginnsamlings-prosedyren til overføringen av embryo – embryologi- laboratoriet sikrer optimale forhold og miljø for embryoets utvikling. Etter overføring av embryo er det kun embryoet og dets evner som avgjør når det gjelder hvorvidt det vil festes til en kvinnes livmor. Nå, med den nye EmbryoGlue-teknologien, er det mulig å hjelpe embryoet med plassering i livmoren.

EmbryoGlue – dette er et spesiallaget medium til bruk i overføring av embryo, noe som forbedrer embryoets evne til implantering. Dette mediet er rikt på hyaluronisk syre, karbohydrater og aminosyre, som – når de brukes sammen – fungerer som et bindemiddel i det øyeblikket embryoet plasseres i livmoren. Hyaluronisk syre er et stoff som finnes naturlig i den menneskelige kropp. Vitenskapelige undersøkelser viser at i det øyeblikket embryoet settes inn, er nivået av hyaluronisk syre svært høyt, noe som hjelper embryoet ytterligere med å bedre få feste.
Et forhøyet nivå av hyaluronisk syre i EmbryoGlue-mediet, som embryoet plasseres i før overføringen, forbedrer embryoets evne til å festes til en kvinnes livmor.

EmbryoGen – en ny mulighet hos IVF

Kunstig befruktning er en prosess i flere faser der hvert enkelt trinn er det viktigste. Til ganske nylig var det mulig å kontrollere og sikre optimale forhold fra det øyeblikket egginnsamlingen fant sted til overføringen av embryo. I dag, ved hjelp av det nye EmbryoGen-mediet, er det mulig å forbedre utviklingen av et embryo også i en kvinnes livmor. Embryoer dyrkes fram i dette mediet til 3. dag og ifølge de siste forskningsresultatene, forbedrer det på en betydelig måte nivået på cellekommunikasjonen mellom moren og embryoet. Kvinner over 35 år har en økt risiko for ikke å bære fram et barn på en vellykket måte, og det anbefales at disse pasientene benytter seg av EmbryoGen.

EmbryoGen er satt sammen av signalmolekyler som også fines i morsvev. Disse signalmolekylene forbedrer nivået på cellekommunikasjonen mellom moren og embryoet, og beskytter på den måten embryoet mot stress og styrker det ved begynnelsen på implantasjonen og ved enden av den. En av grunnene til spontanabort er immunforsvarets svar fra en kvinnes kropp på embryoet som et fremmedlegeme. EmbryoGen forbedrer denne kommunikasjonen mellom morens og barnets celler, noe som ytterligere forbedrer embryoimplantasjonsprosessen.

PICSI – teknikk for omhyggelig utvelgelse av sæd

ICSI (en enkeltinnsprøytning av sæd inn i et eggs cytoplasma) – en teknikk som krever en enkelt sædcelle med optimal morfologi og motilitet og som sprøytes inn i et eggs cytoplasma. Hittil har visuell evaluering av den enkelte sædcelle vært den eneste tilgjengelige metoden for å kunne velge ut den optimale sædcellen til egginseminering. Embryologer må ofte forholde seg til umodne sædceller, og deres effekt evalueres på samme tid som fosterets utvikling. Sædceller med god morfologi og motilitet kan ha andre defekter og vil muligens ikke egne seg til visuell evaluering, f.eks. kan det dreie seg om DNA-fragmentering og forsinket utvikling. Slike defekter påvirker fosterets kvalitet og utvikling, i tillegg til at det er en mulighet for spontanabort.

Ved å bruke den siste PICSI-teknikken (innsprøytning av de fysiologisk beste sædcellene inn i et eggs cytoplasma), er det mulig å velge sædceller også uten synlige defekter. Denne metoden forbedrer utvelgelsen av sædceller med opptil 98 %. Med denne teknikken legges sædceller i hyaluronsyre, som i sin tur vil gjøre at modne sædceller fester seg. Bare fullstendig modne sædceller som har nådd det siste utviklingsstadiet i spermatogenesen har utviklet festereseptorer for hyaluronsyre. Umodne sædceller har høy DNA-fragmentering, aneuploidy (et unormalt antall kromosomer) og umodent cytoplasma. Ved å bruke den siste PICSI-teknikken, økes muligheten til en vellykket graviditet.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call