Pasientsikkerhet

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2014-10-09
Den nasjonale konferansen Kvalitetsforbedring innen helseveseneti Latvia ble holdt ved Rigas Stradins-universitetet den 2. og 3. oktober 2014. I løpet av konferansen delte talere fra Latvia, Spania, Estland, Polen og Canada sine erfaringer og utarbeidede rapporter med hverandre. Følgende emner ble diskutert:
  • Innholdet i det nasjonale helsevesenets kvalitetssikringssystem
  • Ekstern vurdering av helsevesenets kvalitet - inspeksjon, sertifisering, akkreditering
  • Kvalitetsstandarder og indikatorer
  • Systemer for innrapportering og forbedringer innen helsesektoren
  • Pasientorientert utvikling av helsevesenet
  • Forbedringer av håndhygieniske tiltak
  • Lansering av kirurgisk sjekkliste
En rekke situasjoner ble diskutert der pasienten har lidd på grunn av “den menneskelige faktor”. De hyppigste “feilene” som blir begått av farmakologiske foretak når legemidler skal utvikles ble nevnt, og faktorer som krever spesiell oppmerksomhet for å unngå medisinske feil ble framhevet. Taleren fra Polen understreket viktigheten av å desinfisere hendene før og etter medisinsk håndtering, samt hvilken rolle sterilitet har. Når det ble hans tur, kunne taleren fra Canada vise til statistikk som er utarbeidet på området “medisinske feil” og hyppigheten og konsekvensene av disse. Under den påfølgende diskusjonen ble medisinske institusjoner i ulike land sammenlignet og spørsmålet om hva som kan gjøres for å forbedre pasientsikkerheten og -trivselen ble vurdert. Konferansen ble avsluttet med en seremoni der den latviske kvalitetsprisen for medisinske institusjoner 2014 ble delt ut. Latvias forening for helseøkonomi og Latvias selskap for kvalitet delte ut priser for kvalitet til medisinske institusjoner og hedret de beste innen fem nominasjoner. En av tildelingene gikk til vår klinikk, vårt helsesenter, - IVF Riga SIA - klinikk for gynekologisk pleie.

Marija Urbo (jordmor)


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call