PGS – (Preimplantasjons genetisk screening)

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2015-09-02

PGS – (Preimplantasjons genetisk screening) tester gir en mulighet til å utføre screening av alle embryoets kromosomer (inkl. kromosomtelling, samt de vanligste avvik i kromosomtall), før den settes inn i kvinnens livmor.

Det gir en mulighet for par å velge et embryo til overføring uten genetiske avvik. Testen anbefales for par som har opplevd tilfeller med gjentatte spontanaborter der årsaken til disse er ukjent, så vel som for dem som har fått et barn som ble født med genetiske feil. Resultater av tidligere tester kommer innen en to-ukers-periode.

For utførelsen av denne testen, velges det på biopsi-dagen ut embryo av topp kvalitet. Hvert utvalgt embryo blir merket. Genetisk analyse utføres ved hjelp av en aCGH-test (array Comparable Genomic Hybridization). Etter biopsi-prosedyren blir embryoene fryst ned, og i neste syklus, når det er snakk om resultater av gentester, er det mulig å velge ut embryoer uten anomalier og overføre dem til livmorhulen.

PGS anbefales for følgende pasienter:

  • For pasienter som tidligere har opplevd gjentatte spontanaborter og mislykket implantering av embryo
  • For kvinner i en alder av over 35 år som har utviklet embryoer av god kvalitet, men der graviditeten ikke har inntruffet under IVF-behandling, for å bringe på det rene mulige anomalier i kromosomantall
  • For dem som ønsker å få undersøkt kjønnsrelaterte genetiske lidelser
  • For dem med dårlig sædkvalitet – lav sædkonsentrasjon, unormal sædcelle-morfologi, høy DNA-fragmentasjon (såkalt oligoastenoteratozoospermia)

Biopsi-prosedyren krever bruk av høyteknologi (laser-assistert befruktning). Med hjelp av laser er det mulig å utføre befruktning av embryo på et spesifikt markert sted og i en spesifikt markert bane. Det gjør det mulig med rask og ufarlig befruktning av embryo og gjør det dessuten mulig å i maksimal grad eliminere muligheten for skade på embryo-vev under prosedyren.

Assistert befruktning av embryo ved hjelp av laser er svært vesentlig for biopsi-resultatene. Embryo-biopsi utføres for å hente flere celler fra blastocysten og utføre preimplantasjonsdiagnostikk.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call