Reproduksjonsfunksjonen hos menn – Andrologi

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2019-08-27

Reproduksjonsfunksjonen er en av de viktigste funksjonene i den menneskelige kroppen, som det er i enhver annen levende organisme. Det at et nytt liv blir til, noe som sikrer videreføring av slektslinjen, er resultat av komplekse fysiologiske prosesser (spermatogenese, seksuell opphisselse, ereksjon, utløsning og sædens motilitet). Denne funksjonen avhenger av den generelle helsen (hjertets, nervesystemets og de endokrine systemenes helse, din psykiske tilstand, daglige vaner, immunsystemets helse, osv.).

Ifølge offisielle data fra WHO (Verdens helseorganisasjon), utgjør ekteskap der ufruktbarhet er et problem i gjennomsnitt 10-15 % av alle ekteskap, og det uten at tendensen er nedadgående. Eksperter anslår at om lag 10 % av gifte par i Europa er ufruktbare. Det gjøres oppmerksom på den økende forekomsten ufruktbarhet blant gifte menn. Nyere data viser at antallet gifte menn som bidrar til infertilitet i slekten begynner å dominere over antall infertile gifte kvinner. I løpet av de siste 20 årene har det økt fra 30 % til 50 %, og fortsetter å vokse jevnt og trutt. Et tydelig bevis er ejakulatkvaliteten. Hvis vi sammenligner referanseverdier for sædparametre i det 20. århundret og begynnelsen av det 21. århundret, kan vi se at normal sædverdi i 1949 var 300 til 60 millioner sædceller per ml sæd, mens det i 2009 bare var 20 til 12 millioner sædceller per ml. Antallet sædceller i sæd har hatt en nesten tredoblet nedgang det siste århundret. Denne trenden viser en progressiv forverring av sædkvaliteten.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call