Sæd-DNA-fragmenteringstest

IVF Riga
https://www.ivfriga.no/nyheter.html2013-09-10

Selv om generelle parametre for sæd - slik som motilitet, konsentrasjon, samt morfologi har vært innenfor det normale, vil sæden fortsatt kunne være årsak til mislykkede resultater etter en prosedyre med kunstig inseminering. Sæd-DNA-fragmentering uttrykkes som et brudd på DNA-tråden i begge DNA-heliksene eller bare en enkelt av dem. Hvis bruddet påvirker gener som er avgjørende for embryoets og implantasjonens utvikling, vil det kunne skje at embryoet på ett av stadiene ikke vil kunne overleve.


Mulige årsaker til DNA-fragmentering:

 • Oksidativt stress
 • Infeksjoner
 • Bruk av narkotiske stoffer 
 • Røyking
 • Forurensninger i de nære omgivelsene (tungmetaller, luftforurensning) 
 • Alder 
 • Ernæring 
 • Forhøyet testikkeltemperatur m.m.

En DNA-fragmenteringstest anbefales for pasienter med:

 • Uforklarlig ufruktbarhet
 • Stopp i embryoets utvikling
 • Utilstrekkelig blastocyst-utvikling 
 • Mange mislykkede behandlingssykluser 
 • Svangerskapsavbrudd i løpet av kort tid (spontanaborter)
 • Varicocele m.m.

I enkelte tilfeller kan sæd-DNA-fragmenteringen reduseres gjennom å endre livsførsel og vaner, og i tillegg ved å benytte antioksidanter i mat, noe som vil tilintetgjøre frie radikaler, så vel som å behandle lidelser som forårsaker DNA-fragmentering.

En sæd-DNA-fragmenteringstest er et diagnostisk laboratorieverktøy som er basert på behandling av en sædprøve med forskjellige reagenser og visualisering i fluorescensmikroskop.


Back
 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call