IVF Rigas bank for reproduktivt vev (bank for genetisk materiale)

IVF Riga har åpnet den første offisielle banken for genetisk materiale i Europa. Dette er en spesialutstyrt fryser som lagrer reproduktive celler fra mennesker - sæd, egg (oocytter) og embryoer.

Behovet for å bevare ens eget arvestoff - ubefruktede egg eller sæd - kan oppstå hos pasienter som planlegger behandling for kreft eller andre alvorlige sykdommer. Etter behandling for slike sykdommer er det stor risiko for at problemet med ufruktbarhet dukker opp både hos kvinner og menn.

En beslutning om å fryse ned og lagre sine egne kjønnsceller kan tas også av helt friske personer som ikke planlegger å bli foreldre, men som ønsker å eliminere risikoen for ufruktbarhet på et tidspunkt når svangerskap er ønskelig.

Under ufruktbarhetssyklusen kan flere egg bli befruktet og derfra dannes embryoene. Vanligvis overføres en eller to embryoer til livmoren, og de gjenværende fryses ned. Embryoet kan lagres trygt i banken for genetisk materiale i ti år, fram til neste overføring til kvinnens kropp.

Når et par begynner å planlegge å få enda et barn, vil embryoene tines og overføres deretter til pasientens livmor, noe som vesentlig forenkler syklusen med kunstig befruktning, så det er ikke nødvendig å utføre eggstokkstimulering og -punktering.

I våre dager er det klart at de moderne fremgangsmåtene for nedfrysing og lagring av genetisk materiale er helt ufarlig både for reproduktive celler og embryoer. Teoretisk kan det genetiske materialet lagres i banken på ubestemt tid, men den latviske lovgivningen begrenser lagringstiden til ti år.

Nedfrysing av genetisk materiale (kryopreservering)

Kryopreservering - nedfrysing av genetisk materiale (egg, sæd og embryo) ved lave temperaturer er en sikker og god metode som ikke påvirker embryoets utvikling, så vel som evnen til befruktning av egg og sæd. Klinikken iVF Riga benytter en forglassings-teknikk (ultra-hurtig nedfrysing), som gjør det mulig å opprettholde det genetiske materialet med en høy andel av overlevelse (98%) etter tining. Såk. kryopreservering gir mulighet for å få barn i en rekke år framover, også for personer som har gått gjennom kreftbehandling. Nedfrysing øker de individuelle sjansene for graviditet og muligheten for overføring av genmateriale til andre familier som sliter med ufruktbarhet.

Hvem anbefales spesielt å vurdere nedfrysing (kryopreservering) av ubefruktede egg og sperm?

Kryopreservering - nedfrysing av genetisk materiale (egg, sæd og embryo) utføres hvis du ønsker å utsette å få barn, eller hvis du har fått diagnosen kreft og nedfrysing bør gjøres for å bevare det genetiske materialet. Reproduksjonsfunksjonen påvirker behandlingen av kreft og omvendt, og graviditet kan bli en alvorlig hindring på veien mot helbredelse, mens den behandlingen som følger kan føre til ufruktbarhet. Før man får kjemoterapi og strålebehandling, anbefales pasienter med kreft å la de reproduktive cellene fryses ned for å opprettholde fruktbarheten og for å unngå å måtte bruke donorsæd eller egg. Vår klinikk tilbyr å fryse og lagre innhentet genetisk materiale. Nedfrosset materiale kan lagres i 10 år.

iVF Riga tilbyr deg et bredt utvalg av egg- og sæddonorer for dine IVF-behandlinger med egg- og sæddonasjon.

Det er obligatorisk å gå gjennom en kvalifiseringsprosess for både egg- og sæd-donorer. Dette omfatter følgende:

  • Blodprøver (for alle seksuelt overførbare sykdommer) – HIV, klamydia, syfilis, hepatitt
  • Blodprøver – karyotype
  • Genetisk rådgivning – gjennomgang av stamtre, karyotype & analyse for cystisk fibrose
  • Psykiatrisk rådgivning – må være ved utmerket helse

Våre egg- og sæddonorer må gå gjennom genetisk og psykiatrisk rådgivning. En av de viktigste fordelene med genetisk rådgivning er en full gjennomgang av en pasients families stamtre, karyotype-testing og en fullstendig utelukkelse av alle slags genetiske lidelser som pasienten for tiden måtte ha, slik som cystisk fibrose. I likhet med psykiatrisk rådgivning for å undersøke en donors mentale helsetilstand.

I samsvar med lovgivningen i Republikken Latvia er alle donorer (av både egg og sæd) anonyme. Likevel opplyser vi om omtrent 15 kriterier når det gjelder egg- og sæddonorer. Dette omfatter informasjon vedr. høyde, vekt, utdanningsnivå, yrke, øyefarge, hårfarge, m.m.

For mer informasjon kontakt vår pasientkoordinator på følgende e-postadresser: lena.silkalna@ivfriga.eu eller fyll ut henvendelses-skjemaet på kontaktsiden.

 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call