Uttalelser

 • Daktere Kovaļova – fantastiska speciāliste

  sajūta tāda, it kā jūs būtu vienīgais viņas pacients, vizītēm gatavojusies-vienmēr lietas kursā, atzvana pat vēlu vakarā, tik rūpīga, zinoša, sava darba entuziaste, jauna taču kompetenta, esmu dakterei milzīgi pateicīga par pielietotajām metodēm un ārstēšanu, daktere noteikti atrodas īstajā vietā, esmu ieteikusi saviem tuviniekiem un paziņām-tikai labākie vārdi!

  Kristīne.

  Sveika, Simona!

  Vēlējos pateikt, ka vakar mums piedzima meitiņa! Liels jums paldies par atbalstu. Vai jūs varat nodot šo ziņu arī Dr. Kovaļovai un visām meitenēm, kas mani atbalstīja grūtniecības laikā un jo īpaši intoksikācijas grūtībās! Jūs esat izcila komanda, kādu reti var redzēt Latvijā!!!

  E. & G. 

 • Vēlamies izteikt sirsnīgu pateicību IVF Riga klīnikas darbiniekiem

  Vēlamies izteikt sirsnīgu pateicību IVF Riga klīnikas personālam: Dakterei Violetai Fodinai pateicamies par dziļu un pamatīgu slimības vēstures izpēti, par ātru un zinošu reaģēšanu uz veselības stāvokļa izmeklēšanu, kompleksu darbību veselības uzlabošanai, ieskaitot procedūru un terapijas nodrošināšanu.
  Pateicamies pacientu koordinatorei Simonai Dubokai par atsaucību, augstu saskarsmes kultūru komunicējot gan klātiene, gan telefoniski, kā arī medmāsām par kvalitatīvu palīdzību, rūpīgu konsultēšanu un gādīgo attieksmi.

  Ņemot vērā klīnikas personāla noslogotību, tiek saglabāta individuālā pieeja un ieinteresētība, risinot problēmjautājumus.

  Paldies, Jums par ieguldīto darbu! Par komandas kopējo entuziasma garu. Lepojamies ar tādiem mediķiem un darbiniekiem Latvijā!

  Lai sekmējas arī turpmākais darbs. Lai draudzīgs, spēcīgs sadarboties un zinošs kolektīvs arī turpmāk!

  Ar patiesu cieņu, Jūsu pacienti no Daugavpils.

 • Many thanks

  from the luckiest parents. At age of 49 and 51, without your help we would not have our beautiful baby. Big hugs to everyone at iVF Riga.

  Thank You so very much

  for all your help in the process of getting our miracle baby. We felt very safe with you .Thanks for helping us to fulfill our dream to have a family! We are so happy! You are angels on earth!

  Dear Dr. Fodina!

  Some time has passed since we spoke last time. We would like to take the opportunity to inform You that pregnancy went well and that we have today a healthy nine month old son. We would also like to take the opportunity to thank you and Jelena for your kind help during this journey. We wish you success with Your work in helping other. Thank you for being a part of this process and we are very grateful for your support!

 • Thank You

  for changing our lives. We are forever grateful! One can pay back to loan of gold, but one is forever in debt to those who are kind. Your kindness and thoughtfulness are such wonderful blessing!

  Grosses Glück

  ann so klein sein! Vielen Dank für die lieben Gluckwunsche,Karten und grosszugigen Geschenke zur Geburt unserer Tochter. Wir haben uns sehr gefreut und geniesen nun die Zeit zu dritt.

  This is the birth card of our baby, Chloe.

  She is so cute. We would like to take this opportunity to thank you and Your staff! A tiny hand to hold, the greatest love we know. Our precious little miracle has arrived. We proudly announce the arrival of our tiny miracle Chloe!

 • My dear Doctor,

  I am sending to you some violet flowers, whose name you have. Flowers that symbolize the renewal of spring and the triumphs. Flowers that are the symbol of fertility and love. The symbol of modesty, same as you are. You bring spring in people’s life helping them to have a child. You make their dreams come true. You gave love and take love from them. You are the best Doctor in the world!

  All the best and warm hugs!

  Finally our sons saw the light of life! We are all well and are truly enjoying spending time to get to know each other. We would like to express our deepest gratitude for your fantastic medical treatment and service! Thank you for having brought us this fantastic gift of life and for given us the sons that we have been dreaming about for a long time!

  Jelena, thank you

  for being a fantastic support during this journey! Thank You for Your knowledge and heart! It was very important for me during this journey!


 
Ask your questionclose
* - Felt som må fylles ut
Call